Czym jest larp?

 

Czym jest larp?


Larp (z ang. live action role playing – odgrywanie ról na żywo) to aktywność na pograniczu gry i sztuki polegająca na wcielaniu się w role oraz wspólnym tworzeniu i przeżywaniu opowieści, co z jednej strony zbliża larpy do improwizowanego teatru, zaś z drugiej do gier fabularnych opierających się na wspólnej kreacji pewnej opowieści.

 

W larpie może wziąć udział od kilku do kilkuset uczestników, którzy spotykają się w umówionym miejscu, na przykład w wynajętej sali. Organizator larpa przydziela graczom role, w które mają się wcielić – najczęściej w formie pisemnej "karty postaci", która określa kluczowe dla danego larpa elementy, na przykład poglądy i charakter postaci oraz jej wiedzę niezbędną do odnalezienia się w opowiadanej historii. Larp nie jest rozgrywany według zamkniętego scenariusza – gracze interpretują swoje role i odgrywają sceny w zgodzie z tą interpretacją. Inaczej niż w przypadku teatru, larpy zazwyczaj nie mają widowni – ich odbiorcami są sami uczestnicy.

Organizator larpa może podsuwać graczom wskazówki dotyczące odgrywania i rozstrzygać sytuacje sporów pomiędzy bohaterami. Przebieg larpa reguluje “mechanika”, czyli zbiór zasad określających granice improwizacji – na przykład zawiera procedurę, według której gracze mogą rozstrzygnąć konflikt między ich postaciami, który w warstwie “opowieści” przybiera postać fizycznej konfrontacji.

Larp zazwyczaj kończy się o ustalonej godzinie lub gdy organizator larpa uzna, że graczom udało się stworzyć kompletną, satysfakcjonującą opowieść.
 


Zastosowanie larpów

Larpy są praktykowaną w środowiskach hobbystycznych wielu krajów świata formą rozrywki i cenioną metodą edukacji. Są stosowane zarówno przez placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe, jak również przez firmy i korporacje. W zależności od budowy i przeznaczenia, larpy mogą służyć wzmacnianiu więzi w grupach, zwiększaniu kompetencji, przekazywaniu wiedzy oraz kształtowaniu postaw.
 
Udział w larpach pobudza kreatywne myślenie, wyrabia umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, daje przestrzeń do ćwiczenia pewności siebie i publicznych wystąpień, uczy empatii i radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Wszystko to w atrakcyjnej formie zabawy.
 

 

Opracowano na podstawie tekstu Marcina Słowikowskiego z LubLarp.pl