Feedback dla twórców programu


Dostaliśmy mnóstwo zgłoszeń od twórców programu - bardzo się cieszymy!


Ponieważ wszystkie zgłoszone prelekcje i warsztaty są ciekawe, chcemy, by wszystkie znalazły się w programie. Dlatego musimy zmienić nasze założenia, m.in. dotyczące organizacji wystąpień, ilości sal itp.


W związku z tym przesuwamy datę feedbacku dla twórców na 6 stycznia - tego dnia wyślemy potwierdzenia oraz inne ważne informacje do wszystkich, którzy zgłosili punkt programu.

Czekajcie na wieści 6 stycznia 2016!